The Summer of Code

The Summer of Code - by ikari

To lato upływa pod znakiem kodu… programowania wszelkiego rodzaju. I wiecie co? mam już dooość ==, nie mogę już patrzeć na Delphi w jakiekolwiek wersji i ledwo się zmuszam żeby cokolwiek zrobić. Z PolChatu napływają coraz to gorsze wiadomości, w efekcie ICeQ ukazuje się zanim jest gotowy, argh.

Wszelkie projekty są opóźnione, trudne, czasochłonne, męczące. Mam problemy z koncentracją, a teraz wróciła siora i doprowadziła mnie do stanu gdzie nie wiem, NA CZYM próbuję się skupić.

Pozdrawiam nieznajomą fankę U2 odwiedzającą mój blog :P Nie myślałem, że ktokolwiek jeszcze to robi…

This summer passes under the sign of code… programming of any kind. And you know what? I’m siiiiiick of it ==, I can’t look at any Delphi version anymore, I barely make myself do anything. PolChat gives me worse and worse news and therefore ICeQ appears on the net before it’s even ready, argh.

All projects and plans are late, difficult, time consuming, tireing. I have problems with concentration and since my sister got back home i reached the state where I don’t even know ON WHAT I was trying co concentrate.

Greetings for an unknown U2 fan visiting my blog. I didn’t think anyone still does….