Papiez, iBlog powraca || The pope, iBlog is back

iBlog powraca!
Jak zapewne już zauważyliście, cały serwis iBlog powrócił, z moim blogiem na czele :P (nie wiem, czy inne blogi, które na nim były jeszcze „żyją”, jednak dla właścicieli mam złą wiadomość bo hasła trzeba założyć na nowo, żeby móc się zalogować… Może kiedyś wreszcie dokończę obsługę kont użytkowników :P). Powrócił i to śwnietniejszy niż kiedykolwiek, albowiem od teraz działa w oparciu o standard UTF-8, czyli jest w pełni międzynarodowy (można w nim zapisać znaki wszystkich alfabetów)).”Wielki Polak odszedł, Jan Paweł II (Wielki) nie żyje„. Ludzie palą znicze, płaczą, przeżywają. A ja nawet nadal nie wiem czy jestem osobą wierzącą czy nie – zawsze mówiłem, że wierzę na swój sposób. I na swój sposób też przeżywam. Prawdę mówiąc przy niczyjej śmierci jeszcze nie płakałem… Może ja jakiś wyprany z ludzkich uczuć jestem (na to byłoby nawet więcej argumentów..)
Zastanawiam się, jak odczuwają to ludzie innych narodowości – papież był Polakiem, powinniśmy być więc z nim szczególnie związani. Czy inni też? Jeśli czytasz to i nie jesteś Polakiem (czasem ktoś taki tu zbłądzi), wypowiedz się!O życiu osobistym pisał nie będę, bo to strata czasu i nerwów _-_”…
iBlog returns!
As you probably noticed, whole iBlog site is back, including my own blog :P (I don’t know if other blogs that were there are still „alive”, but I have bad news for their owners – the passwords must be set up again to be able to log in… Maybe some day I’ll finish user account management :P). It’s back and it’s better than ever, because from now on it is based on the UTF-8 encoding standard, which means it’s fully international (characters from all languages/alphabets can be written in UTF-8)).”Great Pole is gone, John Paul II (The Great) is dead„. People are lighting candles, crying, living through. And I don’t even know if I’m a believer or not – i’ve always said that I believe in my on way. And I live through it in my own way too. Actually I’ve never cried after anyone’s death… Maybe I’m somewhat wiped-out of feelings (There are even more arguments for that..)
I wonder how people of other nationalities feel about that – the pope was Polish, so we should be particularly connected with him. Are others too? If you read it and you’re not Polish (sometimes someone like that visits this blog :)), express your opinion!I won’t write about my personal life, it’s a waste of time and nerves _-_”…

[‚]

Znicz dla Jana Pawła II
foto: Jarek Dębski