ikari vs sesja

1:1.

WF zaliczony.
Matma: 3 w zerowym terminie.
Systemy operacyjne: 4.5
Podstawy elektr.i miernictwa: 4.5
Język angielski: 5
Podstawy programowania: 5

Fizyka: między 3.5 a 4, ale nie wcześniej, niż we wrześniu.